Don Quixote

Don Quixote

Digital illustration based on Don Quixote, the character from the novel El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes Saavedra, 1605).